Soon-Mi Chung og Stephan Barratt-Due, musikere og talentutviklere, og Tom Sandberg, fotograf.

← FORRIGE OVERSIKT NESTE →
Soon-Mi Chung og Stephan Barratt-Due, musikere og talentutviklere, og Tom Sandberg, fotograf.

Vinnere av Anders Jahres kulturpris 2010: Soon-Mi Chung og Stephan Barratt-Due, musikere og talentutviklere (hhv. nr. 3 fra høyre og nr. 3 fra venstre), og Tom Sandberg, fotograf (nr. 4 fra venstre). Juniorprisvinnere: Barratt Dues Juniororkester, fra venstre Christopher Tun Andersen og Ingrid Mæland, og Unn Fahlstrøm, fotograf (nr 4 fra høyre).