Anders Jahres Kulturpris

Anders Jahres Kulturpris skal være en æresbelønning for fremragende innsats fortrinnsvis for norsk kulturliv.

I 1996 ble det også besluttet å utdele Anders Jahres Pris for Yngre Kunstnere. Alle vinnere av Anders Jahres Kulturpris skal normalt anmodes om, sammen med Prisutvalget, å utpeke en yngre, talentfull person til å motta Anders Jahres Pris for Yngre Kunstnere, normalt innenfor sitt eget virkefelt. Vedkommende bør ha markert seg med lovende innsats for norsk kulturliv.

Prisvinnerne blir hyllet med en utdelingsseremoni vanligvis i Universitetets Aula i Oslo med påfølgende festmiddag på Hotel Continental.

Prisen består av en betydelig pengesum, en statuett av billedhuggeren og tidligere prisvinner Nils Aas samt et håndkalligrafert diplom. Prisen er den største i norsk kulturliv.

Prisutvalget

Åse Kleveland (leder), Bentein Baardson, Svein Olav Hoff, Helene Uri og Jon Gunnar Pedersen.