Om Anders Jahre

Anders Jahre ble født i Sandar 28. mai 1891, som sønn av Jørgen Jahre og hustru Anne Susanne. Han vokste opp på Lasken gård. Både fars- og morsslekten tilhører de eldste i Vestfold. Etter middelsskoleeksamen i Sandefjord og artium i Larvik i 1910, ble han cand. jur. i 1914 og overrettssakfører samme år. Etter et år som dommerfullmektig i Nordland i 1915, etablerte han juristvirksomhet i Sandefjord i 1916. Sakførerforretningen drev han frem til 1928, men etter den tid tok rederivirksomheten all hans tid og arbeidskraft.

Det første Kosmos-selskapet ble dannet i 1928, og i 1929-30 ble hele seks hvalfangstselskaper stiftet på hans initiativ. Dessuten startet han blant annet fettherdingsbedriftene Jahres Kjemiske Fabrikker og Sandar Fabrikker, samt passasjertrafikk mellom Oslo og Kiel. I tillegg til å være reder og administrerende direktør for egne selskaper, var han i tiden fra 1922 til 1978 også styreformann eller styremedlem i en rekke industri-, hvalfangst- og skipsselskaper. 

Anders Jahre var blant de få som i sjelden grad kombinerte evnen til å se mulighetene i nye tekniske og vitenskaplige oppdagelser, med økonomisk innsikt og forretningsmessig talent. Med fantasi, energi og viljestyrke bygget han opp et rederi-imperium av international målestokk. Selv tilla han sin posisjon fire egenskaper: "fantasi, initiativ, energi og kombinasjonsevne". Det er sagt om Anders Jahre at mye av drivkraften bak verket lå i skapertrang - ja, eventyrlyst - selv om historien i langt sterkere grad dokumenterer kloke og riktige disposisjoner til rett tid enn noen gambler-mentalitet. Det grodde etter Anders Jahre. Han var en av landets store gründere.

 

 

Anders Jahre er beskrevet av professor Arnljot Strømme Svendsen på følgende måte: 

 

"Anders Jahre var en av de mest vidtfavnende og kreative næringsdrivende i landet i tiden 1925-80, en pioner i pelagisk hvalfangst, i tankskipsfart, i bilfart og i kjemisk industri. Han hadde en mangesidig skaperevne kombinert med handlekraft. Han var opptatt av å skape noe for sin hjemstavn og sitt fedreland. Han var både internasjonalist og patriot. Jahre var kanskje den første globale shippingmann av stort format med bosted i Norge. Han tilhørte en liten krets av toneangivende storredere i verden, som bl.a. AP Møller og Aristotles Onassis."

Fotograf Jørgensen, Tore Sandberg.

 

Det var høy risiko og penger å tjene og Anders Jahre tjente mange penger i sine selskaper i kraft av sin dyktighet, kloke og riktige beslutninger.

 

I tillegg var han en lokalpatriot som aldri glemte at han hadde sine røtter i Sandefjord og Vestfold. Ved siden av sin viljestyrke og utrettelige iver etter å skape noe og se ting vokse etter seg, var han også en godviljens mann. Anders Jahre ble utnevnt til Kommandør av St.Olavs Orden i 1950 og ble kommandør med stjerne i 1962 for samfunnsnyttig arbeid. 

 

Han ble i 1961 som første norske borger kreert til æresdoktor ved Universitetet i Oslo for "de muligheter han har skapt for det vitenskaplige arbeide ved Universitetet i Oslo". Likeledes var han også æresdoktor ved Lunds universitet, og blant annet æresmedlem i Vitenskapsakademiet, Det Nordiske Medisinske Selskap i Stockholm og Det Norske Medisinske Selskap i Oslo. Han var dessuten innehaver av en lang rekke internasjonale ordner.

 

Skipsreder Anders Jahre forteller i denne filmen fra 1958 om etableringen av Institutt for eksperimentell medisinsk forskning (IEMF) ved Ullevål universitetssykehus, som er en av gavene til medisinsk forskning. Filmen er et opptak fra Statens Filmarkiv:

 

 

Han sjenket store gaver til byen, distriktet og landet. Også her var han langsiktig og fremtidsrettet i sin karakter. Hans navn er i dag i første rekke knyttet til Anders Jahres fond til vitenskapens fremme (siden 1953) og Anders Jahres Humanitære Stiftelse (siden 1966). Andre kjente gaver er blant annet Sandefjord Bymuseum, Ekeberg krematorium og formidling av 40 millioner kroner til Sandefjord rådhus. I sistnevnte anledning uttalte han i et intervju til Sandefjord Blads daværende redaktør, Thor Knudsen: "Det er av kjærlighet til byen og dens borgere gaven er gitt. Jeg har selv meget å takke for. Over alt i byen har jeg møtt elskverdighet. Under arbeidet med å bygge opp min forretning har jeg fått hjelp og støtte på så mange måter. Skulle så ikke jeg kunne yde noe igjen?"

 

Han døde i 1982.