Anders Jahres ærespris til kulturformidleren og biografen Lars Roar Langslet

← FORRIGE OVERSIKT NESTE →
Anders Jahres ærespris til kulturformidleren og biografen Lars Roar Langslet

I forbindelse med utdeling av Anders Jahres kulturpris i Universitetets Aula i kveld overrekker leder i prisutvalget Åse Kleveland ut Anders Jahres ærespris til Lars Roar Langslet, i H. M. Kongens nærvær. Prisen består av et diplom og 250.000 kroner, og går til Langslet for hans livslange innsats som kulturformidler og biograf. Prisen kommer som en overraskelse for prismottageren.

USTOPPELIG ENGASJERT

Styret i Anders Jahres Humanitær Stiftelse har i år vedtatt å dele ut en helt spesiell ærespris. Prisen går til Lars Roar Langslet for hans innsats som kulturformidler og biograf. Gjennom et langt liv på mange arenaer, har han gjort en stor samfunnsgjerning, og han er fremdeles ustoppelig aktiv og engasjert.

Lars Roar Langslet har opptrådd som akademiker og forsker, skribent og debattant, politiker og forfatter. Han er mer enn de fleste bevisst historieskrivningens kraft og som biograf er han blant de ypperste og mest produktive. Hans velskrevne og gjennomarbeidede biografier går tilbake til Olav den Helliges tid, og favner nasjonale fyrtårn innen politikk, samfunn og kultur. Lars Roar Langslet var også aktivt medvirkende ved opprettelsen av Anders Jahres Kulturpris, og har spilt en avgjørende rolle for prisens plass i norsk kulturliv.

Foto: PAAL-ANDRÉ SCHWITAL