Anders Jahres kulturpris 2011 til billedhuggerne Kristian Blystad og Bård Breivik

← FORRIGE OVERSIKT NESTE →

Anders Jahres Pris for yngre kunstnere til billedhuggerne Kristine Roald Sandøy og Signe Løvland Solberg

Prisutvalget i AJHS ønsker å hedre de to fremragende billedhuggerne Kristian Bøystad og Bård Breivik med Anders Jahres Kulturpris.

Gjennom en sterk forankring i håndverkstradisjonene, en stor og mangfoldig produksjon og viktige pedagogiske innsatser, har Kristian Blystad og Bård Breivik bidratt til å styrke og fornye billedhuggerkunsten i Norge. De har også stått sentralt i utviklingen av den tredimensjonale kunstens rolle i forhold til arkitektur og byrom.

Kristian Blystad og Bård Breivik er billedhuggere av internasjonalt format. De er nestorer på sine felt i Norden og kjent og anerkjent langt utover snevre kunstmiljøer.

I samråd med Prisutvalget har de utpekt hver sin juniorprisvinner, billedhuggerne Kristine Roald Sandøy (28 år) og Signe Løvland Solberg (26 år).

Prisene på til sammen 1,2 millioner kroner vil bli overrakt ved en høytidelighet i Universitetets Aula 8. september - og er den største æresbelønning for kulturell innsats i dagens Norge. Årets to hovedprisvinnerne mottar hver kr 500 000. Vinnerne til prisene for yngre kunstnere mottar kr 100 000 hver.

Prisutvalget består av Åse Kleveland (leder), Bentein Baardson, Øivin Fjeldstad, Svein Olav Hoff og Kjetil Trædal Thorsen.

Kristian Blystad

Kristian Blystad (f 1946) har også arbeidet både i tre og bronse, men det er i steinskulpturene han har nådd lengst. Han er utdannet ved Bergens Kunsthåndverksskole og Statens Kunstakademi (1972-76) under professor Per Palle Storm. Og det var av Storm han lærte håndverket, men han har gått videre og blitt en mester i antydningens kunst.

Det er få som i likhet med ham kan få den harde steinen til å fylles med liv og dynamikk bare ved hjelp av noen få grep. På den måten vedblir steinen å være stein, samtidig som den også antyder deler av et menneske. Men Blystad kan også lage karakterportretter på mer tradisjonelt vis, og ikke minst få skulptur og arkitektur til å arbeide sammen slik at overgangene blir umerkelige. Det viser bl.a. hans arbeider på Operahuset i Oslo, og i Biblioteket i Alexandria. Blystad er blitt kommandør av St. Olavs orden for sin innsats.

Bård Breivik

Bård Breivik (f 1948) var én av de første som arbeidet med konseptkunst i Norge, en kunstform hvor idéen er viktigere enn realiseringen av den. Men slik har det bare sjelden vært i Breiviks tilfelle. For selv om han oppdaget konseptkunsten, da han studerte ved St. Martin’s School of Art i London, hadde han også gått på Bergens Kunsthåndverksskole og lært håndverket. Og håndverk og teknikk har alltid interessert ham. Han var tidlig prosessorientert i sitt arbeid og ble raskt toneangivende i kunstmiljøet i Bergen utover i 1970-årene.

Derfor ble han opptatt av etnografiske objekter, som båtformer og årer, og varierte og bearbeidet dem utover bruk og funksjon. Han har også kastet seg over moderne teknologi og vitenskap, og resultatene har ofte vært oppsiktsvekkende. I de senere årene har han arbeidet mest med steinskulpturer i det offentlige rom, blant annet i Bergen, Lillehammer, Gulen, Oslo og Göteborg.

Blystad og Breivik har begge hatt separatutstillinger i viktige nasjonale og internasjonale museer og samlinger.

Anders Jahres pris for yngre kunstnere tildeles i år Kristine Roald Sandøy og Signe Løvland Solberg i samråd med årets hovedprisvinnere.

Kristine Roald Sandøy er utdannet ved Kunsthøyskolen i Oslo på Metallfag.

Signe Løvland Solberg er også utdannet ved Kunsthøyskolen i Oslo på Metallfag.

Om begge sies det at de er forskjellige og komplementære. Sandøy arbeider med lette bevegelige og humoristiske skulpturer, mens Solberg arbeider med monumentale og store skulpturer.

Anders Jahres Kulturpris skal være en æresbelønning for fremragende innsats, fortrinnsvis på forskjellige felter i norsk kulturliv.