Anders Jahres Kulturpris 2001 vil bli tildelt sangeren Knut Skram ”for fremragende sangkunst” og forfatteren Knut Ødegård ”for Bjørnson-festivalen og diktekunsten”.

← FORRIGE OVERSIKT NESTE →
Anders Jahres Kulturpris 2001 vil bli tildelt sangeren Knut Skram ”for fremragende sangkunst” og forfatteren Knut Ødegård ”for Bjørnson-festivalen og diktekunsten”.

Anders Jahres Kulturpris 2001 vil bli tildelt sangeren Knut Skram ”for fremragende sangkunst” og forfatteren Knut Ødegård ”for Bjørnson-festivalen og diktekunsten”.

ANDERS JAHRES KULTURPRIS 2001 TIL KNUT SKRAM OG KNUT ØDEGÅRD

Anders Jahres Kulturpris 2001 vil bli tildelt sangeren Knut Skram ”for fremragende sangkunst” og forfatteren Knut Ødegård ”for Bjørnson-festivalen og diktekunsten”.

De to har utpekt hver sin "juniorprisvinner": Skram har valgt sangerinnen Kari Postma Sundan (1975) og Ødegård har valgt lyrikeren Steinar Opstad (1971). Postma Sundan er i sluttfasen av sin utdanning på Musikkhøyskolen. Hun vant den nasjonale finalen 1999 i Dronning Sonjas Internasjonale konkurranse og skal ha rollen som Pamina i Tryllefløyten på den Norske Opera fra høsten. Opstad mottok Tarjei Vesaas debuttantpris i 1996 og har utgitt 3 lyrikksamlinger.

Prisene vil bli overrakt under en høytidelighet i Universitetets Aula i Oslo torsdag 6. september. Anders Jahres Kulturpris er den største æresbelønning for kulturell innsats i dagens Norge med kr 400 000 til hver av hovedprisvinnerne og kr 100 000 til hver av juniorprisvinnerne.

Knut Skram (1937) er født i Ørsta og er utdannet arkitekt, men har siden debuten i 1964 vært en av våre betydeligste sangere og en bærende kraft ved Den norske Opera. Han har også hatt store gjesteroller på kjente operaer over hele Europa (bl a Bolsjoiteatret, Paris-operaen, Covent Garden, Glyndebourne, Arena di Verona, Aix-en–Provence og Brüssel-operaen) og i Amerika. Skram har gitt glansfulle tolkninger av hovedroller i bl a ”Tryllefløyten” og ”Don Juan” (Mozart), ”Den flyvende hollender”, ”Tannhäuser”, ”Tristan og Isolde” og ”Parsifal” (Wagner), ”Eugene Onegin” (Tsjaikovskij) og ”Tosca” (Puccini). Han har også vært en fremragende lieder-sanger i et utall konserter. Med sin store personlighet, sin musikalske innlevelse og høye arbeidsmoral har Skram oppnådd en posisjon som blir få kunstnere forunt.

Knut Ødegård (1945) er fra Molde og har gjort en kulturinnsats av rang, både som skapende kunstner (lyrikk, oversettelser), som kulturformidler (især mellom Island og Norge) og i de siste ti år som organisator av den årlige Bjørnson-festivalen i Molde, som er blitt et internasjonalt kjent forum for møter med betydelige samtidsforfattere og engasjement i menneskerettigheter.

Ødegård har til nå utgitt 9 egne diktsamlinger, pluss flere gjendiktninger av utenlandske lyrikere og av norrøne middelalkderkvad som Lilja og Geisli. Hans egne dikt er oversatt til 15 forskjellige språk. Han har dessuten skrevet barne- og ungdomsbøker, skuespill og essays, og har vært en virksom litteraturkritiker.

Han var direktør for Nordens Hus i Reykjavik 1984-89 og gjennom mange år leder av den islandske litteraturfestival, har skrevet flere bøker om Island og har virket som en utrettelig impresario for islandsk kunst i Norge og for norsk kunst på Island. Få har utrettet så meget for å styrke og fornye denne urgamle slektslinjen i nordisk åndsliv.

Bjørnson-festivalen i Molde har vært Knut Ødegårds idé og store prosjekt. Takket være sitt internasjonale kontaktnett og sin energiske arbeidsinnsats har han drevet den frem til et unikt kulturverksted i Bjørnsons ånd. Når han nå skal avvikle sin tiende festival, går han av som festival-president for å kunne vie seg mer til oppgaven som forfatter.

Prisutvalget består av Lars Roar Langslet (formann), Ole Bøhn, Øivin Fjeldstad, Åse-Marie Nesse, Nina Sundbye.