Anders Jahres kulturpris 2005 til Håkon Bleken og Jens Johannessen

← FORRIGE OVERSIKT NESTE →
Anders Jahres kulturpris 2005 til Håkon Bleken og Jens Johannessen

Anders Jahres kulturpris 2005 til Håkon Bleken og Jens Johannessen

Anders Jahres Kulturpris for 2005 vil bli tildelt to av våre fremste billedkunstnere, Håkon Bleken og Jens Johannessen.

Begge tilhører den legendariske rekken av trøndermalere i nyere norsk kunst. De to har også til felles et uvanlig bredt register i sin kunstneriske produksjon – oljemalerier, akvareller, tegninger, grafikk, collager og flere monumentale utsmykninger.

De har utpekt hver sin ”juniorprisvinner” hhv malerne Sverre Koren Bjertnæs og Christoffer Fjeldstad.

Prisene vil bli overrakt ved en høytidelighet i Universitetets Aula i Oslo torsdag 8. september. Anders Jahres Kulturpris utgjør til sammen kr 1 million - og er den største æresbelønning for kulturell innsats i dagens Norge.

Håkon Bleken ble født i Trondheim 9.1. 1929. Gjennombruddet som kunstner fikk han rundt 1970 med noen serier av store kulltegninger, som fornyet norsk tegnekunst. Men han regnes også som en viktig fornyer av det figurative maleri, ofte med engasjerte billedkommentarer til samtidens lidelsesfylte virkelighet, i klart strukturerte komposisjoner der fargebruk og detaljrikdom er disiplinert av streng form. Bleken fremstår som vår kanskje viktigste ”politiske maler” etter Arne Ekeland, men henfaller aldri til agitatoriske sjablonger. Han er en intellektuell kunstner. Diktere som Ibsen, Hamsun og Thomas Mann har satt spor i hans kunst, også i form av fremragende illustrasjoner.

Jens Johannessen er født i Orkdal 15.11. 1934, og regnes som en hovedskikkelse i norsk senmodernisme. Dristig eksperimentglede, sterk formbevissthet og koloristisk sikkerhet gav ham tidlig ry som en av våre beste og mest suksessrike malere. De suggestive ”skjærebildene” (1970-) regnes av mange som høydedraget i hans kunst. I 80- og 90-årene arbeidet han mest med grafikk og akvareller, også som innlevende illustratør til flere prisbelønte bøker. Tilknytningen til fransk samtidskunst er tydelig, men også kjærligheten til norsk folkekunst. Av legning er han romantiker i modernistisk støpning. I de siste ti årene har han tatt opp igjen oljemaleriet for fullt, ofte i store komposisjoner med eksotiske vegetative former.

De to hovedprisvinnerne mottar hver kr 400 000.

Jahrepris-vinnerne skal etter reglene utpeke hver sin ”juniorprisvinner” – et lovende yngre talent som får kr. 100 000 med deres anbefaling.

Bleken har valgt Sverre Koren Bjertnæs (f. 1976 i Trondheim), tidligere elev av Tore Bjørn Skjølsvik og Odd Nerdrum, utdannet ved Statens Kunstakademi og masterstudiet ved Dutch Art Institute. Separatutstillinger bl.a. i Trondheim kunstmuseum og Blomqvist kunsthandel.

Johannessen har utpekt den unge maleren Christoffer Fjeldstad (f. 1978 i Nannestad), utdannet ved Statens Kunstakademi i 2004. Fjeldstad fikk Statens 3-årige arbeidsstipend i 2005 og har nylig deltatt på en gruppeutstilling i Galleri Haaken.

Anders Jahres Kulturpris er Norges største, på til sammen 1 mill.kr. Årets prisvinnere får kr. 400 000 hver, og de to ”juniorprisvinnerne”, får kr. 100 000 hver.

Prisutvalget består av Lars Roar Langslet (formann), Ole Bøhn, Bentein Baardson, Øivin Fjeldstad og Nina Sundbye.