Anders Jahres kulturpris 2008 til glasskunstneren Ulla-Mari Brantenberg og designeren Peter Opsvik

← FORRIGE OVERSIKT NESTE →
Anders Jahres kulturpris 2008 til glasskunstneren Ulla-Mari Brantenberg og designeren Peter Opsvik

Anders Jahres kulturpris 2008 til glasskunstneren Ulla-Mari Brantenberg og designeren Peter Opsvik

Glasskunstneren Ulla-Mari Brantenberg og designeren Peter Opsvik vil bli tildelt Anders Jahres Kulturpris for 2008. Prisutvalget ønsker å løfte frem grenseoverskridende kunsthåndverk og formgiving. Det er naturlig å ære den norske nestoren innen glasskunst, Ulla-Mari Brantenberg og designeren Peter Opsvik, som har spilt en sentral rolle i utviklingen av norsk design i mer enn tre desennier.

Ulla-Mari Brantenberg ga glasskunsten et selvstendig kunstnerisk uttrykk. Peter Opsvik er den designer som sprenger grensene mot kunsten samtidig som arbeidene er nyskapende i sin funksjonalitet og har vunnet gjenklang hos et stort publikum. Begge har vært banebrytende på sine områder og har vunnet internasjonal anerkjennelse.

I samråd med Prisutvalget har de utpekt hver sin juniorprisvinner; glasskunstneren Tuva Gonsholt og designeren Daniel Rybakken.

Prisene utgjør til sammen 1,2 millioner norske kroner og vil bli overrakt ved en høytidelighet i Gamle Logen 4. september . Prisen er den største æresbelønning for kulturell innsats i dagens Norge. Årets to hovedprisvinnere mottar hver kr 500 000. Juniorprisvinnerne mottar kr 100 000 hver.

Prisutvalget består av Åse Kleveland (formann), Ole Bøhn, Bentein Baardson, Øivin Fjeldstad og Nina Sundbye.

Ulla-Mari Brantenberg

Ulla-Mari Brantenberg, født 1947 i Porsgrunn, utdannet ved Statens Håndverks- og industriskole i Oslo, Kunsthåndverksskolen i København og Glasskolan i Orrefors i Sverige. Hun er den ubestridte ener i norsk glasskunst og har en stor internasjonal posisjon. Brantenberg har nedlagt et enormt arbeid som nyskaper, pedagog, organisasjonskvinne og Norges-representant. I år er det 30 år siden hun grunnla glasshytta på Frysja sammen med Karen Klim. Dette jubileet er en god anledning til å sette søkelyset på glasskunsten og dens fremste norske utøver.

Da det første glasset ble smeltet i glasshytta på Frysja i 1978, var det en liten revolusjon. Norge hadde fått sin første studioglasshytte og sin første helt uavhengige kunsthåndverker på glassfeltet. Etter dette er det etablert mange lignende glasshytter og med mange kunsthåndverkere med glassutdanning fra inn- og utland. Det gror i Ulla-Mari Brantenbergs spor.

Hennes glassarbeider har vakt nasjonal og internasjonal oppmerksomhet. Hun har deltatt på en rekke utstillinger i et stort antall land. Hennes arbeider finnes bla. a. i Kunstindustrimuseet i Oslo, Victoria and Albert Museum i London og Epcot Center i USA.

Peter Opsvik

Peter Opsvik, født 1939 på Sunnmøre, er den av de norske designerne som gjennom mer enn 30 år har vært nyskapende i form, materialbruk og produksjonsteknikk samtidig som mange av hans verker tilhører våre moderne klassikere.

Han har vært foregangsmann og inspirator for det betydelige antall unge designere som i dag profilerer seg også utenfor landets grenser. Etter at norsk design i en årrekke hadde vært preget av sterkt fokus på funksjonalitet, introduserte han postmodernismen med historiske preferanser som samtidig hadde humor, ironi og det poetiske i seg. Peter Opsviks møbler viser design, ikke bare som funksjon, men også som budskap. Hans verk sprenger grenser mot kunsten samtidig som et betydelig antall av hans arbeider har solgt i store serier.

Peter Opsvik har nesten årlig hatt utstillinger i ulike deler av verden og er den klart mest profilerte norske designeren internasjonalt i løpet av de siste tre tiår. Han har mottatt mange priser: bl.a. for ”Årets møbel” for ”Balans” (1989), som betegnes som et av hans mer kjente gjennombrudd, hvor han introduserte det ergonomiske balansekonseptet innenfor stolsegmentet. Han kombinerte det beste av europeisk og Østens sittekultur og tenkte i nye baner enn andre før ham. Før dette var han kjent for ”Tripp Trapp”, barnestolen som er solgt i mange millioner eksemplarer siden 1972. Han ble tildelt Klassikerprisen i 1996, Torsten og Vanja Søderbergs pris i 2000, Klassikerprisen for ”Capisco” i 2001, Klassikerprisen for Håg ”Balanse” i 2003 m. fl. samt Det nordiska Designpriset i 2007.

Peter Opsvik er utdannet ved Bergens Kunsthåndverkskole, Statens Håndverks- og Kunstindustriskole og har også studert i Essen i Tyskland. Han startet som industridesigner ved Tandbergs Radiofabrikk i Oslo i 1965 og har vært frilans designer siden 1970.

Anders Jahres pris for yngre kunstnere tildeles i år Tuva Gonsholt og Daniel Rybakken i samråd med årets hovedprisvinnere.

Tuva Gonsholt

Glasskunstneren Tuva Gonsholt født 1976 i Skien, er utdannet ved Glas- og Keramikskolen på Bornholm og har hatt opphold ved glasshytter i Norge og Sverige. Hun skal ha separatutstilling på Akershus Kunstnersenter høsten 2008 og har hatt separatutstilling på Galleri Format i Bergen samt deltatt på mange gruppeutstillinger både i Europa og i USA. Hun mottok Norsk Forms pris for unge formgivere i 2007.

Daniel Rybakken

Designeren Daniel Rybakken født i 1984, er utdannet bl. a. ved Arkitekthøyskolen i Oslo og Høgskolan for Design og Konsthandverk ved Universitetet i Gøteborg. Han har nettopp deltatt på møbelmessen i Milano hvor han har vunnet stor oppmerksomhet med sitt ”lysende bord”. Han ble nominert til en Index Award i København og mottok ifjor en Best of the Best Red Dot Award, Europas mest prestisjefylte designpris for en spesiell lampe. Samme lampe ga ham 2. plass ved Norsk Designråds siste kåring av Unge Talenter.

For mer informasjon, kontakt Anders Jahres Humanitære Stiftelse v/Anne-Merethe Lie Solberg. Tel 33 46 02 90, mob 91 36 02 92, e-post: aml.solberg@ajhs.no