Anders Jahres kulturpris 2009 til artist og kulturformidler Mari Boine og ballettkunstner Espen Giljane

← FORRIGE OVERSIKT NESTE →

Anders Jahres kulturpris 2009 til artist og kulturformidler Mari Boine og ballettkunstner Espen Giljane

Kulturprisen deles mellom to fremragende norske kunstnere som representerer uttrykk som ikke tidligere har blitt påskjønnet med Anders Jahres Kulturpris – samisk kunst og ballett. På sine respektive områder har prisvinnerne vært nyskapende og grensesprengende, også når det gjelder formidling. Slik har de på en avgjørende måte bidratt til at deres kunstneriske uttrykk har nådd et større publikum, langt utenfor Norges grenser. Dermed har deres innsatser hatt en samfunnsmessig betydning ut over deres prestasjoner som enkeltkunstnere.

Mari Boine er en av Nordens fremste representanter for den samiske kulturen med sterke røtter i den språklige så vel som den musikalske tradisjonen.

Espen Giljane er en markant skikkelse innen norsk ballett og nyskapende norsk koreografi. Begge har vært banebrytende på sine områder og har vunnet internasjonal anerkjennelse.

Prisene - som utgjør til sammen 1 million norske kroner og vil bli overrakt ved en høytidelighet i Gamle Logen 3. september - er den største æresbelønning for kulturell innsats i dagens Norge. Årets to hovedprisvinnere mottar hver kr 500 000.

Prisutvalget består av Åse Kleveland (leder), Bentein Baardson, Øivin Fjeldstad, Nina Sundbye og Kjetil Trædal Thorsen.

 

MARI BOINE

Mari Boine, født 1956 i Karasjok i Finnmark, er en av Nordens fremste representanter for den samiske kulturen med sterke røtter i den språklige så vel som musikalske tradisjonen. Med denne som utgangspunkt har hun skapt nye og grenseoverskridende musikalske uttrykk, ofte i samarbeid med, og inspirert av kjente utøvere fra andre deler av verden. Gjennom sine mange plateinnspillinger og konserter over hele verden har Mari Boine vunnet et stort internasjonalt publikum og plassert seg blant de ypperste innen verdensmusikken. Mari Boine er også en engasjert formidler av den samiske kulturen i stort, og av samefolkets historie og mytologi. Hun skapte blant annet musikken til den norske suksessfilmen Kautokeinoopprøret.

Ved å tildele Mari Boine Anders Jahres Kulturpris ønsker Stiftelsen å hedre en kunstner som med en unik skaperkraft, integritet og formidlingsevne har skapt grensesprengende musikalske uttrykk med den samiske tradisjonen som klangbunn. Hun skal ha en stor del av æren for at den samiske musikken ikke lenger betraktes som en etnisk kuriositet, men som en levende del av verdens musikkarv. Mari Boines musikk tilhører noe av det fremste som er skapt i vår del av verden i løpet av de siste desennier. Hun fikk Nordisk Råds musikkpris i 2003, i tillegg har hun mottatt flere Spelemannspriser. Hun ble i 2008 utnevnt til professor i musikkvitenskap ved Høgskolen i Nesna.

 

ESPEN GILJANE

Espen Giljane, født 1962 i Oslo, er en markant skikkelse innen norsk ballett. Allerede som 16-åring flyttet han til New York og studerte ved School of American Ballett og Professional Children School. Senere ble han invitert av koreografen George Balanchine til å bli danser ved anerkjente New York Ballet. Han har en imponerende karriere som internasjonal ballettpedagog – ved en rekke av verdens mest fremstående ballettscener. I Norge har Espen Giljane spilt en viktig rolle i arbeidet med å videreutvikle Ballettlaboratoriet til Septemberdans, med fokus på nyskapende norsk koreografi. Giljane har vært sjef for Nasjonalballetten i Oslo siden 2002. Med sin internasjonale bakgrunn har han her opprettet nye kontaktflater med noen av vår tids store koreografer som Jiri Kylián, Nacho Duato, Lightfoot León og Christophet Wheeldon. Giljane har vært en viktig pådriver i prosessen med å få sidestilt opera og ballett som likeverdige kunstformer.

Ved å tildele Espen Giljane Jahre-prisen ønsker Stiftelsen å sette fokus på en person som i løpet av sin snart 30-årige kunstnerkarriere har utvist en spesiell kvalitativ evne til å fremheve og videreutvikle ensembler, så vel som enkeltpersoner – i nasjonal og internasjonal ballettsammeheng. Anders Jahres Kulturpris skal være en æresbelønning for fremragende innsats, fortrinnsvis på forskjellige felter i norsk kulturliv.

For mer informasjon, kontakt Anders Jahres Humanitære Stiftelse v/Anne-Merethe Lie Solberg. Tel 33 46 02 90, mob 91 36 02 92, e-post: aml.solberg@ajhs.no

Foto: Eirik Pettersen